Υπολογίζεται ότι κάθε
νοικοκυριό
png-1.png
png-1.png
παράγει πάνω από 1 τόνο απορριμμάτων ετησίως
slide-concept-2-1.png
slide-concept-2-2.png
slide-concept-2-3.png
slide-concept-2-4.png
slide-concept-2-5.png
Μείωσε
Επαναχρησιμοποίησε
Ανακύκλωσε :)
slide-concept.png
16%
Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο
Στην Ευρώπη ανακυκλώνεται το 28% των απορριμμάτων
slide-concept.png
το 4%
Στην Ελλάδα κομποστοποιείται μόλις
Στην Ευρώπη κομποστοποιείται το 16% των απορριμμάτων
των απορριμμάτων
slide-concept.png
θερμοκηπίου
τα οποία είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του
Μόνο ένα 1 Kgr αλουμινίου παράγει
περισσότερα από 15 Kgr αερίων

Αρχές: Μείωσε Επαναχρησιμοποίησε Ανακύκλωσε για τον πλανήτη μας.

item Μείωση
item Επαναχρησιμοποίηση
item Ανακύκλωση