Ανακύκλωση


Σύντομη Περιγραφή

  • Αγοράστε προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά ή προϊόντα με ανακυκλώσιμη ή επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία.
  • Αποφύγετε τις συσκευασίες οι οποίες είναι φτιαγμένες από περισσότερα του ενός υλικά τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν ή δεν μπορούμε να τις πετάξουμε στους κάδους ανακύκλωσης (π.χ. χάρτινες συσκευασίες οι οποίες έχουν ένα λεπτό φύλλο πλαστικού στην επιφάνειά τους).
Περισσότερα