Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πατρέων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πύργου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ήλιδας

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πηνειού

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ζαχάρως

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης


Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται μερικά χρήσιμα τηλέφωνα για τους δημότες ανά τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

2613613268 ()

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

2631027401 ()

Π.Ε. Αχαΐας

2613613271 ()

Π.Ε. Ηλείας

2621360245 (), 2621360249 ()

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Π.Ε. Ζακύνθου

2695360381-3 ()

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

2671360523 ()

Π.Ε. Λευκάδας

2645360778 ()

Τμήμα Περιβάλλοντος

Π.Ε. Κέρκυρας

2661362273 (), 2661362279 ()

Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Δήμος Πατρέων

Κανονισμός Καθαριότητας

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών

2610339007 ()

Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

2610339007 ()

Τμήμα Πρασίνου

2610317940 ()

Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων

2610339007 (), 2610966205 (), 15190 ()

Εγκαταλελειμένα Οχήματα

2610340979 (), 2610334893 (), 15190 ()

Δήμος Αιγιάλειας

Κανονισμός Καθαριότητας

Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

2691025555 (), 2691023914 ()

Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

2691025555 (), 2691023914 ()

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικων

2691025555 (), 2691023914 ()

Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος - Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας

2691025555 (), 2691023914 ()

Δήμος Καλαβρύτων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2692022380 (), 2692022390 (), 2692360400-1 ()

Δήμος Ερυμάνθου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2694360300 ()

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Κανονισμός Καθαριότητας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2693023286 ()

Δήμοι Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Δήμος Πύργου

Κανονισμός Καθαριότητας

Τμήμα Περιβάλλοντος

2621362661 ()

Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Πρασίνου

2621362644 ()

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων

2621362944 (), 2621024944 ()

Τμήμα Πρασίνου

2621362659 ()

Γραφείο Ανακύκλωσης

2621362415 ()

Δήμος Ήλιδας

Κανονισμός Καθαριότητας

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου

2622022554 ()

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Τμήμα Καθαριότητας

2624029081 ()

Δήμος Πηνειού

Κανονισμός Καθαριότητας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2623360700 ()

Δήμος Ζαχάρως

Κανονισμός Καθαριότητας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2625360303 (), 2625360308 ()

Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

2625360029 ()

Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης

Κανονισμός Καθαριότητας

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

2623360841 (), 2623360843 ()

Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δήμος Ζακύθνου

Κανονισμός Καθαριότητας

Τμήμα Καθαριότητας & Πρασίνου

2695045395 ()

Δήμος Κεφαλλονιάς

Κανονισμός Καθαριότητας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου

2671362640 (), 2671362645 ()

Διεύθυνση Καθαριότητας και Κοινόχρηστων Χώρων

2671362600-1 (), 2671362610 ()

Δήμος Λευκάδας

Κανονισμός Καθαριότητας

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

2645360541 (), 2645360535 (), 2645360623 ()