Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μετατροπής των απορριμμάτων σε επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα με σκοπό να αποτρέψουν την απόρριψη δυνητικά χρήσιμων υλικών, τη μείωση κατανάλωσης φρέσκων πρώτων υλών, χρήσης ενέργειας, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μολυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Η ανακύκλωση αποτελεί  ένα βασικό συστατικό των σύγχρονων μεθόδων μείωσης των απορριμάτων.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά περιλαμβάνουν πολλά είδη από γυαλί, χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, ελαστικά, υφάσματα και ηλεκτρονικά. Η κομποστοποίηση των βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων,  όπως τα υπολείμματα τρόφιμων ή του κήπου, θεωρείται επίσης ανακύκλωση. Υλικά που πρέπει να ανακυκλώνονται είτε μεταφέρονται σε ένα κέντρο συλλογής ή συλλέγονται κατευθείαν από τους κάδους. Στη συνέχεια ταξινομούνται, καθαρίζονται και μετατρέπονται εκ νέου σε νέα υλικά που προορίζονται για την παραγωγή.