Λάδι κινητήρα

Ποτέ μην πετάτε τα λάδια του κινητήρα (π.χ. μηχανής, αυτοκινήτου, κτλ.) στους αγωγούς. Το λάδι από μία αλλαγή λαδιών του κινητήτρα μπορεί να μολύνει 3.785 τόνους καθαρού νερού. Ανακυκλώνοντας το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα προστατεύεις τους υδροφόρους ορίζοντες και συμβάλεις στην παγκόσμια μείωση κατανάλωσης μαζούτ. Για την παραγωγή 2,5 λίτρων λαδιού κινητήρα χρειάζονται 159 λίτρα μαζούτ ή 3,8 λίτρα χρησιμοποιημένου λαδιού. Πολλά συνεργεία αυτοκινήτων δέχονται το χρησιμοποιημένο λάδι προς ανακύκλωση.

Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα

Οικιακά απορρίμματα τα οποία περιέχουν διαβρωτικά, τοξικά και εύφλεκτα συστατικά συγκαταλέγονται στην κατηγορία των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Προϊόντα όπως χρώματα, καθαριστικά, λάδια, μπαταρίες και φυτοφάρμακα τα οποία περιέχουν δυνητικά επικίνδυνα συστατικά απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση όταν απορρίπτονται. Τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, καθώς και για το περιβάλλον όταν απορρίπτονται στους αγωγούς, στο έδαφος ή σε κοινές τσάντες.