Η “Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση” Ιεράρχηση Απορριμμάτων

(The “Reduce, Reuse, Recycle” Waste Hierarchy)

Αν έχετε ποτέ ακούσει τον όρο “ιεράρχηση απορριμάτων”, θα αναρωτιέστε τι σημαίνει. Είναι η κατά προτεραιότητα σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος παραγωγής απορριμμάτων και να βελτιωθούν γενικότερα οι διεργασίες και τα προγράμματα διαχείρισής τους. Η ιεράρχηση απορριμμάτων αποτελείται από τα “3 R” ως ακολούθως:

  • Μείωσε (Reduce)
  • Επαναχρησιμοποίησε (Reuse)
  • Ανακύκλωσε (Recycle)

Τα επονομαζόμενα (3 R) της διαχείρισης απορριμμάτων είναι ο προτεινόμενος οδηγός για μία βιώσιμη ζωή. Θα απορείτε πως μπορείτε να ενσωματώσετε αυτές τις αρχές στον καθημερινότητά σας. Δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε μερικές μικρές αλλαγές στην καθημερινό τρόπο ζωής σας, έτσι ώστε να μειωθούν τα απορρίμματα τα οποία παράγετε. Επομένως όλο και λιγότερα απορρίμματα θα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής,  με αποτέλεσμα να μειώνεται το αποτύπωμα άνθρακα του καθενός. Ως αποτύπωμα άνθρακα ορίζεται το συνολικό ποσοστό εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Αρνούμενοι να αγοράσετε προϊόντα τα οποία δεν χρειάζεστε πραγματικά, επαναχρησιμοποιώντας αντικείμενα πάνω από μία φορά και απορρίπτοντάς τα όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης, μπορείτε να συνεισφέρετε σε έναν υγιέστερο πλανήτη.

Η υπερκατανάλωση και τα απορρίμματα τα οποία δημιουργεί, είναι ένα αναπτυσσόμενο πρόβλημα για την σύγχρονη κοινωνία. Κάθε χρόνο ανακυκλώνουμε όλο και περισσότερο, αλλά ο ρυθμός παραγωγής απορριμάτων είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο είμαστε όλοι συνένοχοι, αλλα πολύ λιγότεροι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν στην λύση του – Μικρότερη κατανάλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.