Ο παρών ιστότοπος είναι αποτέλεσμα της Ομάδας Εργασίας, "Ευαισθητοποίηση και Ενημέρωση Πολιτών σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων", του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. . Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τα παρακάτω Μέλη:

  • Μπεσαράτ Τζέριες, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ( )
    BSc,MSc,PhD Student
  • Στρατίκης Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός
    BSc,MSc

Επίσης, η συμβολή της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. υπήρξε καθοριστική.