Μπορεί να φυλάτε ένα κουτί με διάφορα πράγματα τα οποία είτε έχουν σπάσει είτε δεν έχετε βρει κάποια χρήση για αυτά και τα κρατάτε σε περίπτωση που βρείτε μία άλλη χρήση για αυτά. Μαθαίνοντας να επαναχρησιμοποιούμε διάφορα αντικείμενα ή διαφοροποιώντας το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιώντας τα για ένα καινούργιο διαφορετικό σκοπό είναι απαραίτητο στην ιεράρχηση απορριμμάτων.

     Μπορείτε είτε να επαναχρησιμοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα είτε να τα δωρίσετε σε άλλους έτσι ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν.  Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

  1. Λάστιχα: Τα παλιά λάστιχα μπορούν να σταλούν για ανακύκλωση.
  2. Εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά: Μπορούν να σταλούν για ανακύκλωση.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Βοηθούν στην μείωση περιττών απορριμμάτων σε σύγκριση με τις κοινές μπαταρίες.