Το τελευταίο στάδιο της ιεράρχησης απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση. Ανακύκλωση σημαίνει ότι κάτι μετατρέπεται ξανά σε πρώτη ύλη, η οποία μπορεί να δώσει μορφή σε ένα καινούργιο αντικείμενο. Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά πάνω στη γη τα οποία δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες, οι οποίες θέλουν να εμπλακούν περισσότερο στην ανακύκλωση, είναι ότι ενώ η διαδικασία συλλογής και διαλλογής μπορεί να είναι οικονομικά ανεκτή για να εφαρμοστεί, πρέπει να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις παραλαβής και μετατροπής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε πρώτη ύλη. Περισσότερη πρόοδος έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση σύναψης συμφωνιών μεταξύ μονάδων συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης και  βιομηχανιών.

     Υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση ως προς ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα και ποια όχι. Χρησιμοποιώντας προσεκτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να ανακυκλώθούν, μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την αποτελεσματική ανακύκλωση.

  1. Αγοράστε πορϊόντα τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά.
  2. Αγοράστε προϊόντα τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν.

Αποφύγετε να αγοράσετε επικίνδυνα υλικά, τα οποία δύσκολα ανακυκλώνονται. Οποτεδήποτε είναι εφικτό αγοράστε μη τοξικά προϊόντα.