Συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση ανακυκλώσιμων υλικών:
Συλλογή και επεξεργασία μαγειρικών λαδιών:
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων:
Ανακύκλωση μικροσυσκευών, φωτιστικών και λαμπτήρων:
Ανακύκλωση μπαταριών αυτοκινήτων και βιομηχανικών μπαταριών:
Συλλογή και διαλογή λαμπτήρων, μπαταριών αυτοκινήτων και βιομηχανικών μπαταριών:
Διαχείριση άχρηστων ελαστικών:
Ανακύκλωση οικοδομικών υλικών:
Διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων: